spwolakrak@nadarzyn.pl (22) 729 91 81

O placówce

Jesteśmy szkołą z tradycjami którą wyróżnia kameralna, rodzinna atmosfera, indywidualizacja wymagań, bezpieczeństwo i położenie w spokojnej, zielonej okolicy. Patronem naszej szkoły jest ks. Bronisław Markiewicz.

Naszym uczniom zapewniamy:

 • bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie,
 • życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • zindywidualizowane nauczanie w małych grupach,
 • kompleksową opiekę pedagogiczno – psychologiczną,
 • zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną i terapię integracji sensorycznej,
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do sprawdzianu,
 • ciekawe programy nauczania i wiele pomocy dydaktycznych,
 • intensywną naukę języka obcego w małych grupach już od klasy „0”,
 • bogatą ofertę imprez kulturalnych, konkursów, wycieczek,
 • świetlicę dla wszystkich dzieci w godz. 11.50 – 17.00,
 • możliwość wykupienia obiadów,
 • dostęp do wody źródlanej przez cały dzień.

Nasi uczniowie mają wiele możliwości:

 • w małej grupie aktywnie zdobywają wiedzę,
 • rozwijają talenty i umiejętności twórcze,
 • uczą się pracować metodą projektu,
 • mogą zostać artystą szkolnej sceny – każdy uczeń bierze udział w występach,
 • biorą udział w akcjach charytatywnych,
 • kształtują umiejętności społeczne włączając się w działania Samorządu Uczniowskiego.

Wyposażenie szkoły:

 • dwie pracownie komputerowe,
 • 3 projektory i 2 tablice interaktywne,
 • sala gimnastyczna wybudowana w 2007r.,
 • sprzęt rtv,
 • kolorowy, nowoczesny plac zabaw,
 • pracownia terapeutyczno – logopedyczna do pracy indywidualnej,
 • sprzęt do terapii intergacji sensorycznej.
O placówce

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w woli Krakowiańskiej

ul. Jastrzębska 34
Wola Krakowiańska

tel. (22) 729 91 81
Wew. 1 sekretariat
Wew. 2 świetlica
Wew. 3 oddział przedszkolny

e-mail: spwolakrak@nadarzyn.pl


Przydatne linki

Skip to content