spwolakrak@nadarzyn.pl (22) 729 91 81
19 kwietnia 2021

Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej „0”

Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej z dnia 19.03.2021.

Komisja Kwalifikacyjna powołana na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły z dnia 15 lutego 2021 roku nr 6/2020/2021 w składzie:

 1. Katarzyna Krysik – przewodnicząca
 2. Agnieszka Włodarczyk – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Aleksandra Dzwonkowska – członek

Przebieg prac Komisji Kwalifikacyjnej

Analiza kart zgłoszeń:

Wpłynęło łącznie 16 wniosków, w tym:

10 wniosków dzieci 6-letnich i 7-letnich z obwodu szkoły:

 1. Buza Nikola
 2. Frączak Ignacy
 3. Jagiełło Martyna
 4. Janiszewska Anna Urszula
 5. Karaśkiewicz Wiktor Arkadiusz
 6. Książek Adrian
 7. Marczak Jakub
 8. Nanowski-Skórniewski Stefan Ignacy
 9. Piechal Lena
 10. Prus Lena
 11. Skura Jan Sylwester

2 wnioski dotyczące dzieci 5-letnich z obwodu szkoły:

 1. Nguyen Maja
 2. Sztyk Błażej

1 wniosek dotyczący dziecka 5-letniego spoza obwodu szkoły – z terenu Gminy Nadarzyn

 1. Zalewski Łukasz

Po weryfikacji wyżej wymienionych wniosków Komisja postanowiła przyjąć kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły lub na terenie Gminy Nadarzyn.

Zostały odrzucone dwa wnioski kandydatów spoza Gminy:

1. Oracz Radosław Roman

2. Zawłocki Antoni

« Powrót do listy aktualności
Skip to content