spwolakrak@nadarzyn.pl (22) 729 91 81

Sekretariat

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku : godz.7.30 do godz.15.30.

Sekretarz szkoły – Elżbieta Niedbała

Telefon: (22) 729 91 81 (wew. 1 sekretariat, wew. 2 świetlica, wew. 3 oddział przedszkolny)

Skargi, wnioski i petycje osoby zainteresowane mogą składać w sekretariacie szkoły codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.15 oraz u dyrektora szkoły podczas zebrań z rodzicami. Ponadto dyrektor szkoły w sprawie skarg, wniosków i petycji przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 7.50 – 9.50.

Istnieje również możliwość ustalenia innego popołudniowego terminu.


W celu uzyskania duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej należy złożyć stosowny wniosek (wzory poniżej) wraz z dowodem wpłaty w sekretariacie szkoły. Opłaty za dokumenty wynoszą: 26zł za duplikat świadectwa i 9 zł za legitymację szkolną. Numet konta do wpłaty:

56 1020 1042 0000 8502 0482 6923

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP w Woli Krakowiańskiej + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP w Woli Krakowiańskiej + imię i nazwisko ucznia”.

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w woli Krakowiańskiej

ul. Jastrzębska 34
Wola Krakowiańska

tel. (22) 729 91 81
Wew. 1 sekretariat
Wew. 2 świetlica
Wew. 3 oddział przedszkolny

e-mail: spwolakrak@nadarzyn.pl


Przydatne linki

Skip to content